Derbis İşlemleri
Bildirim ve Ekler
Dernek Nasıl Kurulur
Vatandaşa sunulan hizmet ve Haklar
Kurumsal Haberler
Yardım Toplama
Sıkça Sorulan Sorular
 
 
 
Bilanço esasına göre defter tutan derneklerimizin dikkatine !!!
 
          Dernekler yönetmeliğin 36. maddesinde "Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.  Ancak, yevmiye defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir." hükmü bulunmaktadır.
        İlgili maddeler gereği bilanço esasına göre defter tutan derneklerin 01/12/2018-31/12/2018 tarihleri arasında söz konusu defterlerini Noterden veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
        İl merkezi ve bağlı ilçelerde faaliyet gösteren bilanço esasına göre defter tutan dernek yöneticilerine önemle duyurulur.