Derbis İşlemleri
Bildirim ve Ekler
Dernek Nasıl Kurulur
Vatandaşa sunulan hizmet ve Haklar
Kurumsal Haberler
Yardım Toplama
Sıkça Sorulan Sorular
 
PROJE KREDİ VE HİBE DESTEKLERİ
 
 
Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde, hükümetimiz tarafından ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümlere hız kazandırmak, vatandaşlarımızın huzur ve refahını daha üst seviyelere çıkarmak, iş insanlarının ulusal ve uluslararası alanlardaki rekabet gücünü arttırmak amacıyla "İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda ülkemizin sahip olduğu kıt kaynaklarının daha etkin verimli şekilde kullanılabilmesi için çeşitli bakanlık, kurum ve ajanslarımızca dönem dönem destek, hibe, kredi ve fonlamalar yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde ilanda olan veya yayımlanacak olan destek, hibe ve kredilere ilişkin tablo aşağıda linkte verilmiştir.
 
      Ancak açıklanan çağn ve ilanlarla duyurulan destek, hibe, kredi ve fonlamalarda, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile iş insanı ve girişimcilerimizce hazırlanan proje ve başvuru dosya sayısı göz önünde bulundurulduğunda, arzu edilen düzeyde faydalanılamadığı tespit edilmiştir.
 
       Dünya'da ve ülkemizde yaşanan, küreselleşmenin, ekonomik ve siyasi krizlerin getirdiği kaynak sorunlarına rağmen, sağlanan onlarca destek, hibe, kredi ve fonlamalarla ilgili ilimiz özelindeki bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması amacıyla Valiliğimiz bünyesinde faaliyet yürüten AB ve Dış İlişkiler Bürosu, uhdesindeki asli görevlerinin dışında ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla takip ve koordineyi sağlamak üzere "Afyonkarahisar Proje Takip, Koordinasyon ve Eğitim Ofisine” dönüştürülmüştür. Söz konusu ofiste dönüşümün tamamlanmasının ardından "AB Mali Kaynaklan, Proje ve Dosya Hazırlama Eğitimleri” de verilecektir.
       
       Bu nedenle bundan sonra ilimizde faaliyet gösteren veya temsilciliği bulunan, destek, hibe, kredi ve fonlama çağrı veya ilanına çıkan, tüm kamu/sivil kurum, kuruluş, ajans ve diğer birimler, faaliyetleriyle ilgili ilan ve çağn tarihlerini, başvuru sayılarını, sonuçlarını ve süreçlerini ilgili ofise bildireceklerdir.